Ceník

 

... ceník našich služeb je individuální ...

 ... vždy je tvořen po dohodě s naším zákazníkem ...

 

Ceny za naše služby jsou závislé na složitosti a rozsahu přání zákazníka

s přihlédnutím k individuálnímu přístupu.

Základní - vstupní cenu poskytneme po bližším seznámení s případem.

 

Základní cenové informace k službě - vymáhání pohledávek - inkaso:

Pohledávky se vymáhají na základě "Smlouvy o postoupení pohledávky".

V této smlouvě se stanoví délka trvání smlouvy, tak provize v % pro naši společnost, která se pohybuje vždy individuálně vzhledem k výši hodnoty pohledávky.

Smlouva o postoupení pohledávky se uzavírá na dobu určitou a to většinou v rozmezí od 30 do 180 dnů.

Toto je doba potřebná, aby naše společnost měla dostatek prostoru i intenzivní práci, při které dáváme důraz na osobní a opakované jedná s dlužníky.

Veškeré náklady související s vymáhání jsou hrazeny naší společností, a to se sjednané provize. V případě, že pohledávka nebude naší společností vymožena, vrací se po vypršení smlouvy zpětným oznámením do Vašeho vlastnictví a náklady s tímto vymáháním spojené vám neúčtujeme.

Každou smlouvu sestavujeme s klientem na individuálně, a to na základě předložení či zaslání předběžného návrhu smlouvy. Nebráníme se úpravám ve smlouvě navrženým Vašim právním zástupcem či Vámi osobně. Pro veškeré další informace nás kontaktujte, my Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy, doporučíme a provedeme další postupy.

U naší společnosti neplatíte žádné zálohy či platby předem. Platby za naše služby jsou hrazeny až po úspěšném vymožení Vašich pohledávek, a to i v dílčím rozsahu. Nemusíte se tedy obávat zbytečných výdajů bez jasných výsledků.

 

 

Cena za odkup pohledávek

Za postoupení pohledávky (odkup) se cena určí procentuálním výpočtem z hodnoty postupované pohledávky (vždy z hodnoty jistiny - tj. původní hodnoty závazku), přičemž je stanovena individuálně dle míry přebíraného rizika, splatnosti a charakteru pohledávky.

Vždy určujeme maximální možnou odkupovou cenu za pohledávku, která je vypočtena k přihlédnutí k stáří pohledávky a její vymahatelnosti.