Odkup firem

 

Pokud máte oprávněné obavy z insolvence či konkurzu, tak na nic nečekejte ...

Není dobré nechat dojít svůj problém - svou situaci až do úplného a neřešitelného konce ...

Předkládáme řešení s námi ...
 

Odkup firem

Zprostředkujeme okamžité odkoupení Vaši firmy, či společnosti.

Připravíme právní odkup firmy, či společnosti, a to včetně výroby, movitého a nemovitého majetku, nesplacených závazků, nedobytných pohledávek apod.

Likvidace firem

Zajistíme likvidaci Vaší firmy, či společnosti dle Vašich požadavků.

Zprostředkujeme jmenování likvidátora a zařídíme veškeré právní úkony.

Převzetí firmy

 

Nabízíme zprostředkování rychlého způsob okamžitého zanechání neúspěšného podnikání, které nemá pro Vás ekonomický přínos.

Nabídka služeb pro odkup firem

  • zprostředkování tzv. okamžitého odkup firem, či společností,
  • zprostředkování tzv. okamžité dosazení nových statutárních orgánů,
  • zprostředkování tzv. převzetí obchodních podílů či akcií,
  • zajištění převzetí veškeré agendy,
  • zajištění převzetí výroby, movitého a nemovitého majetku, nesplacených závazků, nedobytných pohledávek apod.
  • jednání s věřiteli, odkup závazků,
  • zprostředkování tzv. krizového řízení,
  • práce s pohledávkami - odkup pohledávek.

 

Nové začátky - nové okamžiky - nové dny Vašeho podnikání ....

 

Naše nabídka Vaší restrukturalizace může být velmi účinný nástroj navrácení výkonu firmy.

Někdy bývá bohužel jediným řešením!

Je potřeba jinak dobrý podnikatelský záměr, oddělit od upadajícího, těžkopádného soukolí nevýkonné firmy poznamenané špatnými výsledky.

Výhody jsou jednoznačné – zachování pracovních příležitostí, pokračování v činnosti, Vaše nová budoucnost!!!
 


Pro tyto řešení máme připravené Ready Made společnosti.

Tyto společnosti mají plně splacený základní kapitál.

V případě potřeby profesionálního jednatele.

Prestižní sídlo, atd.

!!! Můžete podnikat okamžitě s novými plány a novou budoucností !!!