Řízení firem

Naše obchodní společnost nabízí pomocnou ruku společnostem, které se nacházejí v problematické situaci – klesá jejich cash flow, jsou ve ztrátě, mají nadměrné závazky či jsou málo výkonné v porovnání se svými konkurenty. Včasné zapojení našich odborníků zabývajících se restrukturalizací může vaší společnosti pomoci uchovat si svou hodnotu a zvýšené výnosy pro všechny poskytovatele kapitálu.

Naši společnost se soustřeďují hlavně na dvě oblasti:

  • ekonomickou restrukturalizaci (restrukturalizace závazků,  nové investiční možnosti, podpora při jednání atd.),
  • provozní restrukturalizaci (plánování a realizaci restrukturalizace, řízení hotovosti a provozního kapitálu, výstupní strategie).

Klientem může být společnost (nebo její vlastníci), věřitelé či dlužníci.

Naše činnost může zahrnovat firmu jako celek nebo pouze její konkrétní části nebo sekce s nízkou výkonností.

 

Naše služby jsou například:

  • prvotní vyhodnocení stavu firmy za účelem stanovení největších problémů,
  • návrh prvních kroků k uklidnění (tzv. stabilizace) a návrh dalších analýz a restrukturalizace,
  • provedení strategické, finanční a provozní prověrky nebo provedení nezávislé prověrky pro věřitele,
  • podpora při počáteční stabilizaci - krizovém řízení,
  • tvorba či příprava komplexního plánu operační restrukturalizace,
  • záložní strategie pro okamžik, kdy nedojde k dosažení klíčových milníků,
  • restrukturalizační a rekonstrukční plán v předpokládaném časovém rámci,
  • jednáních buď za stranu věřitelů, nebo za stranu dlužníka.