Služby

Schopnosti a zkušenosti našich odborníků jim umožňují poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách správy a vymáhání pohledávek, se zaměřením na právní oblasti přímého vymáhání, inkasa a odkupu, a to jak pro fyzické osoby, tak pro podnikatelské subjekty. Nedílnou součástí těchto služeb je rovněž asistence a zprostředkování v souvisejících záležitostech z oblasti občanského, pracovního či trestního práva.

 

Specializace

Naše obchodní kancelář poskytuje zprostředkování a zajištění právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu naše kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Poskytovaní odborné služby

Odborným pracovníkům naší kanceláře je k dispozici administrativní personál s vybavením, které umožňuje zajistit veškeré služby potřebné k řádnému výkonu nabízené služby na špičkové úrovni. Samozřejmostí při poskytování těchto služeb je maximální diskrétnost a dodržení obchodního tajemství.