Vymáhání - inkaso

Správa pohledávek

Představujeme Vám naši službu zaměřenou na správu a inkaso pohledávek

Naše služba je řešení problematických pohledávek „ušité na míru klienta“, které vychází z dlouhodobých zkušeností v oblasti vymáhání a inkasa s využitím právního zázemí silné obchodní společnosti.

Naší strategií je důsledná a intenzivní komunikace s dlužníky. Cílem je vytvořit pomocí komunikace na dlužníka takový zákonný tlak, který v nich vzbudí pocit neustálé kontroly ze strany naší společnosti a bude dostatečně motivující k úhradě pohledávky.
V rámci procesu vymáhání pohledávek pracujeme výhradně v souladu s platnou legislativou České republiky. Pracujeme rychle, výkonně a profesionálně, respektujeme osobní nedotknutelnost dlužníka, respektujeme pravidla obchodního tajemství, etické zásady, stejně jako přísnou ochranu dat v průběhu i po ukončení činnosti.

  • Inkaso pohledávek

Jaké jsou výhody řešení, správy a inkasa pohledávek?

  • úspora Vašeho času, řešíte-li nyní inkaso problematických pohledávek sami
  • zvýšení pravděpodobnosti vymožení inkasa problematických pohledávek
  • alternativních možnosti úhrady pohledávek či dodatečného zajištění pohledávek
  • snížení nákladů na řešení problematické pohledávky (např.: ve srovnání s využitím advokátních kanceláří)
  • profesionální přístup při komunikaci s dlužníky a inkasu pohledávek, bez obavy o ztrátu dobrého jména Vaší společnosti.

 

Info a postup při vymáhání a inkasa pohledávek

Naše obchodní společnost Vás upozorňuje na skutečnost, že nesplácené pohledávky ohrožují životaschopnost i perspektivních Vaší společností.

Přičemž zdlouhavá právní a soudní jednání, drahé a neefektivní exekuce vedou k přerušení obchodních vazeb mnohdy způsobených neúmyslnou druhotnou platební neschopností obchodních partnerů.

Nabízené efektivní řešení je založené na práci kvalitního týmu složeného z právníků, účetních a daňových expertů, ekonomů, atd..

Náš tým společně s dlužníkem hledá takové řešení, aby nedošlo ke zbytečnému narušení vztahů s věřitele či třetí osobou.

 

Nabízíme úspěšnost

80–87% účinnost mimosoudních vyrovnání (tj. naše řešení pohledávek). 

Přes 92% obchodních partnerů spolu dále pokračuje v obchodním styku bez zásadního narušení obchodních vztahů.

Rychlé řešení a vyrovnání

Naši klienti mí zahájení hrazení pohledávek nejpozději do 90 dnů od započetí spolupráce.

Poplatky až za vyřešení

Naše společnost nechceme žádné zálohové platby. Naše odměna je pevně procentuálně smluvně sjednaná a závislá jen na uhrazené dlužné částce či její části.

Etický kodex

Veškerá jednání s dlužníky probíhají v rámci přísných interních etických norem a striktně se držíme v zákonů ČR.

Nesnižujeme k silovým praktikám v jakékoliv formě.

Systémové řešení

- tzv. nedobytné pohledávky,

- tzv. zapomínání,

- tzv. naivní výmluvy,

- tzv. nechuť platit...

... nejsou vždy jen úmyslné, podvodné jednání dlužníka.

 

Dle zkušeností jsou dlužníci většinou sami v druhotné platební neschopnosti.

Naši ekonomičtí a právní partneři najdou taková řešení jejich situace, aby pohledávky byly rychle uhrazeny.